ĐỐI TÁC THÀNH VIÊNNhân văn - Thịnh vượng

WEC tự hào là nơi quy tụ những doanh nghiệp hàng đầu về sự Phát triển Bền vững tại Việt Nam, cam kết vì mục tiêu thúc đẩy lộ trình Phát triển Bền vững trong nước và đóng góp vào nỗ lực chung của các doanh nghiệp trên thế giới. Những doanh nghiệp bền vững là cốt lõi của lộ trình Phát triển Bền vững chung

KHỐI TỔ CHỨC CÔNG

LIÊN MINH CHIẾN LƯỢC

CÁC TỔ CHỨC CÔNG

HỌC VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC

CÁC HẠNG MỤC THÀNH VIÊNCác tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp lớn của Việt Nam và các doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp đa quốc gia

ĐĂNG KÝ HỘI VIÊNCác tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp lớn của Việt Nam và các doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp đa quốc gia

QUYỀN LỢI HỘI VIÊNHội đồng Năng lượng Thế giới - Đem đến lợi ích cho tất cả mọi người

Để mang lại lợi ích cho các bên liên quan, chúng tôi sẽ dựa trên sự liên kết của Hội đồng Năng lượng Thế giới và các mạng lưới địa phương, khu vực, lục địa và toàn cầu của chúng tôi để cung cấp các giải pháp can thiệp đáng tin cậy:

 • Thu hút những người đóng vai trò có ảnh hưởng trên toàn cầu
 • Kích thích tư duy khách quan và đánh giá phản biện
 • Khuyến khích chia sẻ kiến thức và tranh luận
 • Tăng cường mạng lưới năng lượng chuyên nghiệp
 • Nâng cao nhận thức về các vấn đề năng lượng ở Việt Nam
 • Được Ủy ban Hội đồng hỗ trợ liên kết với các tổ chức quốc tế khác và với các đơn vị thành viên trên toàn cầu, các tổ chức từ mạng lưới các đối tác rộng khắp của WEC bao gồm các tổ chức có uy tín như Liên Hiệp Quốc, Ngân hàng Thế giới, một số Ngân hàng Phát triển chủ chốt, UNDP, IEA, OPEC, OLADE, OAPEC, Eurelectri…….để mở rộng  hợp tác và đầu tư, kết nối dự án, các nguồn tài trợ và vốn ưu đãi;
 • Thiết lập đối thoại và trao đổi quan điểm về các nguồn lực, công nghệ và chính sách giữa các đối tượng khác nhau trong Hội đồng về: các nguồn năng lượng truyền thống, phi truyền thống và tái tạo để xác định các đối tác kinh doanh mới và tạo ra hoạt động kinh doanh mới thông qua mạng lưới thành viên toàn cầu đa dạng của Hội đồng, bao gồm các nhà cung cấp năng lượng hàng đầu trong nước và thế giới;
 • Được tham dự sự kiên hội nghị thành viên, đề cử làm Diễn giả (lựa chọn), cuộc thảo luận và đóng góp ý kiến cho mục tiêu chung của WEC và tìm ra các giải pháp thiết thực cho các vấn đề năng lượng mới;
 • WEC hỗ trợ các nghiên cứu công nghệ mới, nghiên cứu độc lập, tham gia các cuộc thi giải, tham gia các sáng kiến, ý tưởng, các chương trình kỹ thuật cao cho các thành viên trong các nhóm nghiên cứu để đưa ra thực tiễn;
 • Được mời tham dự các hội thảo, được giảm giá khi tham gia các sự kiện, diễn đàn của Hội đồng và hỗ trợ kết nối tới mạng lưới thành viên là các Doanh nghiệp hoạt động liên quan đến năng lượng phát triển kinh doanh trong và ngoài nước;
 • Đề xuất sử dụng nhãn hiệu và logo của Ủy ban WEC nhằm thúc đẩy các cuộc họp hoặc sự kiện; trên đầu thư, danh thiếp, ấn phẩm, trang web hoặc trên bất kỳ tài liệu in hoặc điện tử của thành viên;
 • Được tham dự vào các nguồn hỗ trợ chính sách về năng lượng, môi trường xanh;
 • Được đăng tải Logo Doanh nghiệp miễn phí trên website của Ủy ban WEC tại địa chỉ http://worldenergy.org.vn;
 • Được đề xuất, góp ý những vấn đề hoạt động, chiến lược và những vấn đề về chính sách, pháp luật kinh tế và môi trường kinh doanh của WEC;
 • Được tham gia ứng cử hoặc đề cử vào ủy viên Ủy ban Hội đồng, tham gia ủy viên ban Chấp hành; tham gia nhóm hội đồng khoa học (dành riêng cho Hội viên đặc biệt);
 • Tất cả thành viên của Ủy Ban WEC tự động trở thành thành viên của Hội đồng Năng lượng Thế giới;
 • Được khen thưởng và tôn vinh theo quy định của Ủy ban WEC – World Energy Council.
Translate »