VỀ VNC-WEC 

Hội đồng Năng lượng Thế giới tại Việt Nam có cấp Giấy đăng ký hoạt động số 455/CNV-HĐ – Bộ Ngoại Giao cấp ngày 15/10/2019.

WEC Việt Nam là Ủy ban quốc gia thành viên của Hội đồng Năng lượng Thế giới, với

Nhiệm vụ: Trở thành một nền tảng được ủy quyền duy nhất tại Việt Nam để tương tác giữa các công ty năng lượng và đại diện của năng lượng tại Việt Nam với trụ sở chính của WEC, các hoạt động được điều phối bới văn phòng quốc tế và khu vực.

Sứ mệnh:, Thúc đẩy sự phát triển bền vững, an toàn ngành năng lượng – vì lợi ích tới tất cả cộng đồng.

  • Chúng tôi Tuyên truyền các kết quả hoạt động và các nghiên cứu của WEC
  • Chúng tôi thúc đẩy và phát triển các nghiên cứu về cung cấp và sử dụng năng lượng bằng cách tìm kiếm, trong ngắn hạn và dài hạn, những lợi ích xã hội lớn nhất và tác động môi trường thấp nhất.
  • Chúng tôi công bố và phổ biến các kết quả và nghiên cứu của chúng tôi.
  • Chúng tôi hợp tác với các tổ chức quốc gia và quốc tế để quảng bá kiến ​​thức về chủ đề năng lượng.
  • Chúng tôi thực hiện các hành động và sáng kiến ​​để tạo điều kiện giải quyết vấn đề.
  • Chúng tôi lập kế hoạch và tổ chức các đại hội, hội nghị, các cuộc tranh luận, để tạo điều kiện cho việc sử dụng năng lượng hữu ích và bền vững.

Các mạng lưới rộng khắp của chúng tôi tập hợp các công ty, tổ chức, trường đại học và trung tâm nghiên cứu và các chuyên gia trong lĩnh vực năng lượng và do đó cung cấp một điểm quan sát đặc quyền trên các kịch bản và trên toàn quốc và quốc tế chương trình năng lượng .

Với các hoạt động của mình  (sự kiện, nghiên cứu, khóa học, phổ biến), WEC Việt Nam thúc đẩy tranh luận ở tất cả các cấp về các chủ đề và mục tiêu của Chuyển đổi năng lượng và sinh thái Năng lượng .

Các mạng kết hợp của WEC Việt Nam tập hợp công nghiệp, các đối tượng tổ chức và trường đại học và các chuyên gia năng lượng (nghiên cứu sinh chuyên nghiệp) và đại diện cho mức độ khác nhau của ngành năng lượng quốc gia: từ nghiên cứu đến sản xuất, từ chuyển đổi đến phân phối và tiếp thị của tất cả các nguồn năng lượng, từ những hóa thạch lên đến năng lượng tái tạo. Những đặc điểm này đã mang lại cho Hội đồng vai trò của các đối tác siêu cấp trong lĩnh vực năng lượng của Việt Nam.

WEC Việt Nam thúc đẩy sứ mệnh và mục tiêu thể chế của Hội đồng Năng lượng Thế giới, tham gia vào nó Chương trình Nghiên cứu Quốc tế và phổ biến kết quả của nó trong bối cảnh Việt Nam Nó đảm bảo sự tham gia của các thành viên trong các hoạt động quốc tế của WEC, và sự hiện diện của Việt Nam quan trọng chỉ định có thẩm quyền nhất của cuộc tranh luận năng lượng quốc tế, Đại hội Năng lượng Thế giới của WEC (Đại hội Năng lượng Thế giới),

WEC Việt Nam công bố và phổ biến các nghiên cứu và nghiên cứu về lĩnh vực năng lượng (WEC nghiên cứu quốc tế,  WEC nghiên cứu Việt Nam), tổ chức các sự kiện (hội thảo trên web, hội nghị, hội thảo, v.v.)  và các khóa học và tham gia tích cực vào việc phát triển các cuộc tranh luận năng lượng quốc gia. Nó hoạt động để cung cấp thông tin đủ điều kiện và cập nhật ở tất cả các cấp và không chỉ giữa các nhân viên trong ngành. 

WEC Việt Nam hỗ trợ các sáng kiến ​​và sự kiện do các Hội đồng và đối tác của mình tổ chức về các vấn đề năng lượng, đồng thời là người thúc đẩy, cùng với Trung tâm Năng lượng Việt Nam, của VWEC – Diễn đàn Cộng đồng Năng lượng Việt Nam Thế giới, Diễn đàn quốc gia đầu tiên hỗ trợ phát triển cộng đồng năng lượng Quốc gia.

Translate »