KIẾN THỨC

WEC GIÚP XÂY DỰNG CƠ SỞ KIẾN ​​THỨC NĂNG LƯỢNG TRÊN TOÀN CẦU

“Thiết lập và triển khai hệ thống thông tin năng lượng và cơ sở dữ liệu toàn diện là rất quan trọng đối với việc lập kế hoạch hệ thống năng lượng, kế hoạch đầu tư dài hạn, chính sách năng lượng hợp lý và phát triển bền vững”

Joan MacNaughton, Chủ tịch điều hành của nghiên cứu Bộ ba năng lượng thế giới cho biết,“Nghiên cứu của chúng tôi nhấn mạnh mức độ ưu tiên khác nhau giữa các quốc gia – mặc dù an ninh năng lượng là chìa khóa cho tất cả. Và báo cáo nêu bật một vấn đề thực tế đối với Hội nghị lần thứ 21 của các bên sẽ bắt đầu vào cuối tháng này tại Paris, đó là chuyển các Đóng góp Dự kiến ​​do Quốc gia xác định từ các mục tiêu quốc tế thành các hành động cấp quốc gia về năng lượng. Khoản đầu tư cần thiết là rất lớn, và việc thúc đẩy nó đến đúng nơi sẽ đòi hỏi một cách tiếp cận cân bằng nếu các quốc gia đáp ứng được ba mục tiêu của bộ ba tiến thoái lưỡng nan ”.

THẮP SÁNG NĂNG LƯỢNG TƯƠNG LAI
 
WE FELIGHTING

Picture9

WECV đang trên con đường tiến tới sứ mệnh kiến tạo một Việt Nam phát triển năng lượng bền vững và môi trường xanh cho thế hệ tương lai. Năng lượng tươi trẻ, tình yêu môi trường, cùng ngọn lửa nhiệt huyết của bạn sẽ tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi trên đoạn đường đó. Chúng tôi đang tìm kiếm những cá nhân với tinh thần thép và quả tim xanh. Tìm hiểu các vị trí ở WEC và trở thành đồng đội của nhau ngay hôm nay!

HỌC VIỆN NĂNG LƯỢNG THẾ GIỚI

WE ACADEMY

……………………..  MẠNG LƯỚI CHUYÊN GIA NĂNG LƯỢNG TOÀN CẦU

TRỞ THÀNH CHUYÊN GIA KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG TƯƠNG LAI

TRỞ THÀNH NHÀ LÃNH ĐẠO – CHUYÊN GIA NĂNG LƯỢNG FEL-V

Translate »