HOẠT ĐỘNG CỘNG ĐỒNG

ĐÓNG GÓP

Góp sức để hành tinh này trở nên tốt hơn 100% sự đóng góp quý báu của bạn đều được chúng tôi chuyển hoàn toàn vào các dự án, sự kiện hay chiến dịch truyền thông nâng cao nhận thức về năng lượng – môi trường và khuyến khích phát triển bền vững.

CHUYỂN KHOẢN
HÌNH THỨC KHÁC
Translate »

Quyên góp

Để những dự án môi trường cấp thiết, những hoạt động hỗ trợ cộng đồng được tiếp tục, CHANGE rất mong nhận được sự ủng hộ từ bạn. Dưới đây là những phương thức quyên góp:

Quyên góp

Để những dự án môi trường cấp thiết, những hoạt động hỗ trợ cộng đồng được tiếp tục, CHANGE rất mong nhận được sự ủng hộ từ bạn. Dưới đây là những phương thức quyên góp: