Nhà lãnh đạo năng lượng tương lai (FEL)

Chương trình FEL-100 của Hội đồng Năng lượng Thế giới được thiết kế cho các chuyên gia trẻ dưới 35 tuổi có tham vọng ảnh hưởng và tác động đến quá trình chuyển đổi toàn bộ hệ thống năng lượng. Thông qua chương trình phát triển kéo dài ba năm (miễn phí nhập học và được cung cấp chỗ ở), những người được chọn sẽ có cơ hội mở rộng hiểu biết của họ về ngành năng lượng toàn cầu, những thách thức của toàn bộ hệ thống năng lượng và quá trình chuyển đổi năng lượng, từ đó phát triển thành một thế hệ các nhà lãnh đạo năng lượng toàn cầu có trách nhiệm, một phần của cộng đồng toàn cầu gồm các nhà lãnh đạo năng lượng, chuyên gia và đồng nghiệp. Trên khắp các khu vực địa lý, chương trình cung cấp trải nghiệm phát triển khả năng lãnh đạo đặc biệt cho những người tham gia.

FEL-100 là một phần không thể thiếu của cộng đồng năng lượng thế giới toàn cầu và được mời tham gia đóng góp tích cực các quan điểm, chuyên môn và kỹ năng độc đáo của họ vào chương trình hoạt động trên phạm vi rộng của Hội đồng và đóng vai trò là bộ khuếch đại tầm nhìn của Hội đồng ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu các cấp độ. Một lợi ích quan trọng khác đối với FEL-100 đang hoạt động của chúng tôi là cơ hội tham gia Đại hội Năng lượng Thế giới ba năm một lần.

Thông tin thêm về chương trình FEL-100 có thể được tìm thấy tại đây .

Các nhà lãnh đạo năng lượng tương lai của Việt Nam

Hội đồng Năng lượng Việt Nam đề cử các đại diện trẻ cho năm 2022 tham gia chương trình FEL-100

Chương trình FEL là một chương trình sẽ được trải nghiệm thay đổi Bạn tiến lên hơn nữa. Đối với những người được chấp nhận vào chương trình, sẽ có cơ hội đáng kể để phát triển các ý tưởng, dự án và thậm chí sự nghiệp của Bạn và Công ty của Bạn. Bạn sẽ được trải nghiệm thế hệ của Nhà Lãnh đạo tiếp theo và phát triển các kỹ năng và chuyên môn mới trong môi trường quốc tế, có khả năng giải quyết những thách thức cấp bách nhất của thế giới về năng lượng và tính bền vững, và trên con đường trở thành thế hệ lãnh đạo năng lượng tiếp theo của Việt Nam. Đối với Hội đồng và lĩnh vực năng lượng rộng lớn, chương trình độc đáo  FEL sẽ giúp Bạn xây dựng các năng lực cần thiết để đảm bảo rằng chúng ta đang thực hiện các bước tích cực hướng tới quá trình chuyển đổi năng lượng thành công.

Để trở thành Nhà lãnh đạo tương lai các tiêu chí:

Phần hỏi đáp:  tại đây

Mẫu đơn:  tại đây

FEL Ban Lãnh đạo Năng lượng Tương lai

Nguyễn Bích Thủy
Quản lý – Chiến lược
admin@wecvietnam.org / 08.5550.6969

Thanh Hiền (Haley)
Hội đồng Năng lượng Tương lai
cso@wecvietnam.org

Mạng lưới Cộng đồng Năng lượng 
vgen@wecvietnam.org / 08.5550.6699

Translate »