VỀ WEC

Hội đồng Năng lượng Thế giới (WEC) là cơ quan quốc tế đại diện cho tiếng nói của ngành năng lượng thế giới được Liên Hiệp quốc công nhận. Mạng lưới kết nối trên toàn cầu với hơn 3.000 tổ chức thành viên tại gần 100 quốc gia, mỗi quốc gia một ủy ban thành viên đại diện, hoạt động được điều phối thông qua ban thư ký tại văn phòng London.

LỊCH SỬ

Kể từ khi thành lập vào năm 1923, WEC đã cam kết giúp các nhà lãnh đạo thế giới và các nhà khoa học hiểu được toàn cảnh năng lượng. Hội nghị đầu tiên, được gọi là Hội nghị Năng lượng Thế giới, quy tụ đại diện từ 40 quốc gia, thống nhất với nhau bằng ý tưởng khôi phục các lưới điện bị hư hỏng trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất.

VAI TRÒ CỦA WEC

Mong muốn giúp các nhà lãnh đạo và các nhà khoa học thế giới hiểu được mối liên hệ của thị trường năng lượng, phát triển và củng cố cách tiếp cận có hệ thống toàn cầu tới các địa phương, gồm lĩnh vực công, tư nhân, học thuật và các tập đoàn lớn trên toàn cầu, khu vực và quốc gia.

MỤC ĐÍCH

Thúc đẩy phát triển cung cấp năng lượng bền vững cho các khu vực, khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm và ứng dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng.

Trong gần một thế kỷ qua, Hội đồng Năng lượng Thế giới (WEC) là tổ chức hàng đầu trong ngành năng lượng, thu hút sự chú ý của cộng đồng thế giới và khuyến khích nó thực hiện các bước tích cực hướng tới việc cung cấp năng lượng bền vững và cân bằng cho toàn nhân loại.

Trụ sở chính: Vương quốc Anh tại London.

Địa chỉ: 62-64 Cornhill, London, EC3V 3NH, Vương quốc Anh

Điện thoại: +44 (0) 207 734 59 96

Fax: +44 207 734 59 26

Trang web: www.worldenergy.org

Wikipedia: wikipedia.org

 

 

Translate »