Nâng cao năng lực năng lượng

Các ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng, chẳng hạn như thép, hóa chất và xi măng, là không thể thiếu đối với nền kinh tế châu Âu, vì chúng cung cấp một số chuỗi giá trị quan trọng. Việc khử cacbon và hiện đại hóa lĩnh vực này là rất cần thiết. Các khuyến nghị do Nhóm cấp cao về các ngành sử dụng nhiều năng lượng công bố cho thấy cam kết của ngành đối với các mục tiêu này.

Trong khi kế hoạch hành động của nền kinh tế vòng tròn sẽ hướng dẫn sự chuyển đổi của tất cả các lĩnh vực, hành động sẽ đặc biệt tập trung vào các lĩnh vực sử dụng nhiều tài nguyên như dệt may, xây dựng, điện tử và nhựa.

Các ngành công nghiệp sử dụng nhiều năng lượng, chẳng hạn như thép, hóa chất và xi măng, là không thể thiếu đối với nền kinh tế châu Âu, vì chúng cung cấp một số chuỗi giá trị quan trọng. Việc khử cacbon và hiện đại hóa lĩnh vực này là rất cần thiết. Các khuyến nghị do Nhóm cấp cao về các ngành sử dụng nhiều năng lượng công bố cho thấy cam kết của ngành đối với các mục tiêu này.

THÀNH VIÊN VIP

Translate »