Hội đồng Năng lượng Thế giới (WEC): Được thành lập từ năm 1923, có mạng lưới với hơn 3.000 tổ chức thành viên trên toàn cầu.

WEC là tiếng nói quan trọng trên toàn cầu của ngành năng lượng được Liên Hiệp Quốc công nhận, chúng tôi tạo ra một môi trường kết nối về năng lượng chuyên nghiệp, tạo ra một tương lai quan trọng cho thế giới của chúng ta thông qua các nghiên cứu, các chương trình kỹ thuật, công nghệ, chính sách liên quan đến thu thập, phân tích và phổ biến thông tin dữ liệu chuyên ngành về năng lượng.

–  Thông báo các chiến lược năng lượng toàn cầu;

–  Xuất bản các nghiên cứu có thẩm quyền;

–  Lập bản đồ cảnh quan năng lượng toàn cầu;

–  Đi đầu trong các cuộc đối thoại năng lượng ở cấp quốc gia, khu vực, tranh luận giữa chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và các bên liên quan khác & các cuộc đối thoại chính sách năng lượng của thế giới.

Hội đồng Năng lượng Thế giới  ( WEC )

WEC (trước đây gọi là Hội đồng Năng lượng Thế giới-Ủy ban Thành viên Việt nam) là thành viên quốc gia của Hội đồng Năng lượng Thế giới (WEC), một cơ quan toàn cầu và bao gồm (dự kiến ​​năm 1923 với hơn 90 thành viên quốc gia) về lãnh đạo tư tưởng và tham gia hữu hình trong việc theo đuổi cung cấp và sử dụng năng lượng bền vững. Các hoạt động của WEC bao gồm toàn bộ phổ năng lượng từ thông thường đến tái tạo. WEC là một trong những quốc gia thành viên sớm nhất của Hội đồng Năng lượng Thế giới.

Nền tảng Đối thoại và Cộng đồng

WEC Việt nam cung cấp các cơ hội kết nối độc đáo trong cộng đồng năng lượng ở cả quốc gia và quốc tế. Đại hội Năng lượng Việt nam, sự kiện hàng năm của WEC Việt nam là một hội tụ đỉnh cao của các chuyên gia năng lượng; là một nền tảng mạng xuất sắc ở cấp quốc gia. Đại hội Năng lượng Thế giới do WEC tổ chức ba năm một lần, là một nền tảng mạng quốc tế cấp cao.

Hội nghị năng lượng thế giới

Sự kiện quan trọng này của Hội đồng Năng lượng Thế giới bao gồm tất cả các khía cạnh của chương trình năng lượng. Bắt đầu từ năm 1924, Đại hội Năng lượng Thế giới ba năm một lần cho phép đối thoại giữa các Bộ trưởng, Giám đốc điều hành và các chuyên gia trong ngành về những phát triển quan trọng trong lĩnh vực năng lượng.
Là sự kiện tập hợp năng lượng hàng đầu trên thế giới, Đại hội mang đến cơ hội duy nhất cho những người tham gia để hiểu rõ hơn về các vấn đề và giải pháp năng lượng từ quan điểm toàn cầu.

Chương trình của các nhà lãnh đạo năng lượng tương lai của Việt Nam

Chương trình Lãnh đạo Năng lượng Tương lai của Việt Nam (I-FELP) là một nền tảng của Hội đồng Năng lượng Thế giới Việt Nam (WEC) dành cho các chuyên gia năng lượng trẻ nhằm mục đích tạo điều kiện cho sự hiểu biết toàn diện về quá trình chuyển đổi năng lượng và quan điểm cân bằng về những thay đổi tốc độ nhanh đang xảy ra trong năng lượng lĩnh vực.

Nghiên cứu toàn cầu

WEC Việt Nam đề cử các chuyên gia trong các nhóm nghiên cứu toàn cầu của WEC, những người có cơ hội không chỉ đóng góp mà còn thể hiện quan điểm của Việt Nam về một số vấn đề quan trọng như biến đổi khí hậu. Các chuyên gia này giúp định hình chương trình nghị sự của các nghiên cứu cũng như xem xét phê bình các báo cáo cuối cùng.

Tiếp cận quốc tế

WEC Việt Nam cung cấp cho ngành khả năng tiếp cận với phạm vi toàn cầu.
>
Cơ hội kết nối độc đáo > Cơ hội thiết lập đối thoại và trao đổi quan điểm
> Cơ hội xác định các đối tác kinh doanh mới
> Khả năng kết nối với các tổ chức và cơ quan