5. RADAR Quét tín hiệu khắp thế giới

Hội đồng Năng lượng Thế giới đang quét các tín hiệu thay đổi từ khắp nơi trên thế giới để nhìn thấu màn sương mù không chắc chắn hiện tại, tăng cường cuộc trò chuyện chiến lược về các tương lai năng lượng khác nhau và cho phép chuyển đổi năng lượng toàn cầu có trật tự khi thế giới thoát khỏi khủng hoảng. Giúp định hình chương trình nghị sự sau đại dịch bằng cách phát hiện và chia sẻ các tín hiệu thay đổi.Translate »