4. Các Kịch bản năng lượng thế giới

Các kịch bản cung cấp một khuôn khổ chiến lược và toàn diện cho phép suy nghĩ và đưa ra quyết định toàn cảnh trong điều kiện không chắc chắn sâu sắc. Chúng được thiết kế để sử dụng như một tập hợp để khám phá và điều hướng những gì có thể xảy ra, không phải những gì sẽ xảy ra hoặc những gì chúng ta muốn xảy ra. Hội đồng Năng lượng Thế giới đã phát triển các kịch bản trong gần hai thập kỷ để hỗ trợ một cuộc đối thoại chiến lược toàn cầu có chất lượng tốt hơn về tương lai của các hệ thống năng lượng.Translate »